Cục sẽ ra quyết định thu hồi cuốn sách “Đạo mộ bút ký”

Ông Chu Văn Hòa – Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết,Cục sẽ ra quyết định thu hồi cuốn sách “Đạo mộ bút ký”.

Với cuốn Đạo mộ bút ký, trong quyết định tái bản NXB Thời đại ghi rõ: không sửa chữa nội dung, nhưng đối tác liên kết in ra chưa nộp lưu chiểu, NXB chưa có quyết định phát hành mà sách đã có ngoài thị trường. Trong ngày 23/5, Cục Xuất bản, In và phát hành sẽ có quyết định xử phạt.

Cuốn “Đạo mộ bút ký” tập 1

Bên cạnh đó, Cục cũng sẽ tước quyền không cho tham gia hoạt động xuất bản của đối tác liên kết cuốn sách này.

Đạo mộ bút ký (tác giả Nam Phái Tam Thúc) do NXB Thời đại liên kết với Công ty Bách Việt ấn hành. Bộ sách gồm 8 tập, hiện ở Việt Nam đã phát hành hai tập. Trong đó, tập 1 ra lần đầu vào năm 2013 và tái bản vào năm 2014, tập 2 vừa ra tháng 3/2015.

Theo phu nu net