Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được thu hút, tạo nguồn cán bộ

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Người được lựa chọn sẽ được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng; chính sách sử dụng; chính sách tiền lương; chính sách nhà ở…

Theo dự thảo Nghị định, việc thu hút để tạo nguồn cán bộ cho cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; Đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; Lực lượng vũ trang.

Tiêu chuẩn khắt khe

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ là sinh viên tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc ở các cơ sở đào tạo ĐH trong nước hoặc cơ sở đào tạo ĐH có uy tín ở nước ngoài được các tạp chí thế giới công bố hàng năm; Người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y dược đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong nướ hoặc ở nước ngoài (gọi tắt là “cán bộ khoa học trẻ”).

Các đối tượng này phải đáp ứng tiêu chuẩn chung: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Trường hợp thu hút vào đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thì không nhất thiết phải có một quốc tịch, nhưng phải có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Có đủ sức khỏe về thể chất và đủ năng lực hành vi dân sự; Có lý lịch rõ ràng theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức hoặc lực lượng vũ trang.

Về tiêu chuẩn cụ thể thì ngoài các quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức năm 2008, Điều 22 Luật Viên chức năm 2010, Điều 12 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Điều 21 Luật Công an nhân dân, người được thu hút theo quy định phải có đủ các tiêu chuẩn khác. Cụ thể, đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thì có tuổi đời không quá 25 tuổi; Đạt giải ba cá nhân trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý).

Đối với cán bộ khoa học trẻ thì có tuổi đời không quá 28 tuổi đối với người có trình độ thạc sĩ; không quá 32 tuổi đối với người có trình độ tiến sĩ; tốt nghiệp ĐH từ loại giỏi trở lên; Đạt giải ba cá nhân trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý).

Đối với bác sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y dược thì tuổi đời được cộng thêm 03 năm so với quy định nói trên.

Thẩm định kết quả tuyển chọn

Dự thảo Nghị định có nêu rõ, hàng năm các cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, phân loại sinh viên ĐH có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc ngay từ đầu năm học thứ nhất để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào danh sách nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc đối tượng thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định.

  • Cập nhật diem thi lop 10 năm 2015 một cách nhanh chóng và chính xác nhất

Sau khi tốt nghiệp ĐH nếu sinh viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì được Bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương Đảng giới thiệu với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng để xem xét, tuyển dụng.

Hàng năm, các cơ quan, tổ chức quy định và cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm phát hiện những cán bộ khoa học trẻ đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định (ưu tiên lựa chọn người tốt nghiệp các ngành kinh tế – kỹ thuật, nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu công nghệ nguồn, quốc phòng, an ninh…) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, đưa vào danh sách nguồn cán bộ khoa học trẻ thuộc đối tượng thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định.

Cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định thì được Bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương Đảng giới thiệu với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng để xem xét, tuyển dụng.

Việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc trong khối cơ quan nhà nước ở Trung ương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện; ở địa phương do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện; nếu vào làm việc trong khối cơ quan đảng, tổ chức chính trị – xã hội do người đứng đầu cơ quan, Tổ chức ở Trung ương và Thường trực cấp ủy đảng cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện; nếu vào làm việc trong Lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thực hiện.

Theo dự thảo, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quy định ở Nghị định trực tiếp trao đổi hoặc phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng; Tổ chức thẩm tra lý lịch của sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trước khi quyết định tuyển dụng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định kết quả tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thuộc thẩm quyền tuyển dụng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng tổ chức định kết quả tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thuộc thẩm quyền tuyển dụng của Người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh.

Dự thảo của Nghị định cũng nhấn mạnh: Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ và khả thi trong toàn bộ quá trình phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh; Đối tượng thu hút, tạo nguồn cán bộ được tuyển dụng về làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó – xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài các chính sách quy định tại Nghị định còn được hưởng các chính sách, chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác theo quy định của pháp luật hiện hành; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được thu hút theo quy định của Nghị định này được bổ sung tăng thêm biên chế vào tổng số biên chế của các cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau thời hạn 3 năm kể từ khi được tuyển dụng, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng có trách nhiệm đánh giá kết quả công tác để làm căn cứ tiếp tục thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định. Trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được thu hút không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng đưa ra khỏi diện hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định và thực hiện chính sách như đối với các đối tượng tuyển dụng khác theo quy định của pháp luật, nhưng không phải bồi hoàn các khoản chi phí đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đã được hưởng sau khi được tuyển chọn.

Cập nhật liên tục các tin tuc trong ngay một cách nhanh chóng và sớm nhất tại đây