Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam sớm hoàn thiện 2 văn bản quan trọng là Thông tư liên tịch thông tin trình tự, thủ tục thu hồi ten mien vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, cùng với Thông tư quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet cấp không qua đấu giá.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016 của VNNIC, Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác xây dựng chính sách tên miền. Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng và Hiệp định TPP đã được ký kết.

Sớm thông tin thủ tục thu hồi tên miền vi phạm sở hữu trí tuệ

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương

“Trong năm 2015, VNNIC đã đạt được kết quả trên nhiều mặt công tác, đặc biệt là trong việc tham gia xây dựng chính sách. Đơn cử như VNNIC đã hoàn thành việc xây dựng Thông tư 24 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam. Thông tư này đã được Bộ TT&TT ban hành ngày 18/8/2015, có vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động của VNNIC trong thời gian tới”, Thứ trưởng chỉ ra.

>>> Xem thêm vps tại đây!

Để triển khai Thông tư 24 này, VNNIC cần nhanh chóng hoàn thiện trong năm 2016 “Danh mục tên miền cần ưu tiên bảo vệ”; đồng thời phối hợp với Cục Viễn thông hoàn thiện và trình ban hành hợp đồng mẫu với nhà register tên miền. Đặc biệt, các chính sách, thủ tục liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực tên miền cần được quan tâm, sát sao.

Về kế hoạch hoạt động của VNNIC trong năm 2016, Thứ trưởng yêu cầu VNNIC tích cực phối hợp với các đơn vị trong Bộ để tăng cường quản lý, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường quản lý Internet, dịch vụ công online, cải cách hành chính; đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch khi trong các hoạt động cấp phát tài nguyên, quản lý tài nguyên và cung cấp một số dịch vụ; không chỉ đảm bảo an toàn cho các hệ thống của VNNIC mà còn cần tăng cường tham gia vào việc đảm bảo an toàn nói chung của Internet Việt Nam.

>>> Xem thêm hosting tại đây!

Đồng thời, VNNIC cần phối hợp và tham gia sâu hơn vào các hoạt động, hợp tác cùng ICANN (Tổ chức quản lý tên miền và số hiệu mạng thế giới) để đưa ra các định hướng phát triển tên miền cho Việt Nam.

Trước đó, trong chương trình công tác năm 2016, VNNIC cũng cho biết sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định, tin cậy, Tiếp tục thực hiện tốt các công tác thuộc chức năng quản lý chính sách nghiệp vụ tên miền “.vn”; quản lý địa chỉ IP/ASN quốc gia; Xây dựng chính sách, quy trình; phối hợp các đơn vị để xây dựng công cụ phục vụ cho triển khai đấu giá tên miền “.vn” có 1, 2 ký tự; Hoàn thiện và trình ban hành Thông tư quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá; Phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế (ISP, NĐK, NTT, RIPE NCC, APNIC …) trong công tác phát triển tài nguyên, công nghệ, giám sát khai thác số liệu hoạt động của mạng Internet nói chung và hệ thống DNS quốc gia; Phối hợp với các Sở TT&TT, hiệp hội Internet quản lý, xúc tiến phát triển lĩnh vực Internet…

"Những con số chúng tôi đưa ra chỉ dành để cho các bạn tham khảo hằng ngày. Hãy chịu tránh nhiệm trước những quyết định của mình, Xin cảm ơn"