Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015

Bạn đã biết các quy định về môn thi, cụm thi, đối tượng và điều kiện dự thi của Bộ giáo dục trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Các môn thi

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ có 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. Trong bảng điểm thi tốt nghiệp năm 2015 của các thí sinh sẽ được lấy ra  4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được Giám đốc sở GDĐT xem xét, quyết định cho phép thí sinh chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ thí sinh dự thi 4 môn quy định tại khoản 1 Điều này và register dự thi thêm các môn phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh do trường ĐH, CĐ quy định.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải register dự thi các môn thi theo quy định của trường ĐH, CĐ đối với ngành đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng.

Các cụm thi

Bộ GDĐT tổ chức cụm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia sẽ bao gồm các diện sau:

Cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ: tổ chức thi cho thí sinh của ít nhất 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh), do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở GD&ĐT

Cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT: tổ chức thi tại trường hoặc liên trường phổ thông của tỉnh, do sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH.

Đối tượng và điều kiện dự thi

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, đối tượng dự thi là thí sinh đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi.

Thí sinh đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước; thí sinh đã tốt nghiệp THPT; thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GD&ĐT cho phép dự thi.

Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; register dự thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí register dự thi theo quy định.

Đối tượng là thí sinh đã học hết chương trình THPT register dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Thí sinh tự do register tại địa điểm do sở GD&ĐT quy định.

Miễn thi tất cả các môn của kỳ thi THPT quốc gia

Theo Bộ GD&ĐT, với những thí sinh đã tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hoá được miễn thi tất cả các môn của kỳ thi THPT quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện sau thì được miễn:

Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12. Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm loại tốt, học lực từ loại khá trở lên.Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ được miễn thi tất cả các môn của kỳ thi THPT quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12. Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên. Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GD&ĐT trước ngày thi THPT quốc gia.

"Những con số chúng tôi đưa ra chỉ dành để cho các bạn tham khảo hằng ngày. Hãy chịu tránh nhiệm trước những quyết định của mình, Xin cảm ơn"