Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 12/12/2015

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12/12/2015

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

22(21 lần); 62(20 lần); 95(18 lần); 12(17 lần); 31(17 lần);

80(17 lần); 23(16 lần); 43(16 lần); 91(16 lần); 08(15 lần);

25(15 lần); 89(15 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

59(7 lần); 82(7 lần); 97(7 lần); 00(6 lần); 04(6 lần);
48(6 lần); 49(6 lần); 79(6 lần); 98(6 lần); 72(5 lần);
75(5 lần); 20(4 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

56(2 ngày về liên tiếp); 86(2 ngày về liên tiếp); 50(2 ngày về liên tiếp); 42(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

32(15 ngày); 39(17 ngày); 70(11 ngày); 96(10 ngày); 82(15 ngày); 79(11 ngày); 72(11 ngày); 75(10 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(103 lần); Đầu 1(115 lần); Đầu 2(115 lần); Đầu 3(123 lần);
Đầu 4(104 lần); Đầu 5(103 lần); Đầu 6(117 lần); Đầu 7(92 lần);
Đầu 8(120 lần); Đầu 9(115 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(113 lần); Đít 1(124 lần); Đít 2(119 lần); Đít 3(121 lần);
Đít 4(101 lần); Đít 5(118 lần); Đít 6(111 lần); Đít 7(105 lần);
Đít 8(95 lần); Đít 9(100 lần);

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

xem xsmn mới trong ngày

39 17 ngày
32 15 ngày
82 15 ngày
70 11 ngày
72 11 ngày
79 11 ngày
75 10 ngày
96 10 ngày
24 9 ngày
38 9 ngày
52 9 ngày
73 9 ngày
97 9 ngày
18 8 ngày
65 8 ngày
00 7 ngày
02 7 ngày
44 7 ngày
08 6 ngày
16 6 ngày
67 6 ngày
69 6 ngày
81 6 ngày
85 6 ngày
98 6 ngày
29 5 ngày
35 5 ngày
49 5 ngày
51 5 ngày
78 5 ngày
95 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

xem báo giadinh mới nhất

xem tin tuc ngoi sao mới nhất

62 16 lần
22 14 lần
08 13 lần
16 13 lần
23 13 lần
30 13 lần
31 13 lần
89 13 lần
12 12 lần
25 12 lần
80 12 lần
95 12 lần
21 11 lần
34 11 lần
40 11 lần
55 11 lần
56 11 lần
68 11 lần
91 11 lần
03 10 lần
10 10 lần
36 10 lần
38 10 lần
43 10 lần
47 10 lần
50 10 lần
74 10 lần
81 10 lần
83 10 lần
94 10 lần
99 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

  • Cặp số 39 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 38 ngày (từ 18/06/2014 đến 25/07/2014)
  • Cặp số 32 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 03/06/2007 đến 26/06/2007)
  • Cặp số 82 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 10/03/2011 đến 01/04/2011)

"Những con số chúng tôi đưa ra chỉ dành để cho các bạn tham khảo hằng ngày. Hãy chịu tránh nhiệm trước những quyết định của mình, Xin cảm ơn"